Thụy Điển đề cao ngành sản xuất thép hơn khai thác Bitcoin

Chính phủ Thụy Điển đã yêu cầu Cơ quan Năng lượng theo dõi lượng điện năng được sử dụng cho cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, tập trung vào khai thác tiền điện tử. Bộ trưởng cơ quan này cho biết Bitcoin đang sử dụng quá nhiều năng lượng trong khi ngành sản xuất thép cần được chú trọng hơn.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr