Thương hiệu Bounce: Đấu giá đặt cược Bounce được thiết kế cho IDO trên Bounce Private Launchpad

Bounce Protocol đã ra mắt tính năng mới “Bounce Staking Auction” – một cơ chế đấu giá đặt cược token AUCTION để tham gia IDO trên nền tảng Bounce Private Launchpad.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr