Thị trường NFT gặp khó khăn nhưng những nhà đầu tư dài hạn vẫn có lòng tin

Theo dữ liệu từ NFTGO thì trong 30 ngày qua có đến 53% giao dịch bán bị lỗ so với số tiền đầu tư ban đầu. Nhóm NFT blue chip cũng bị ảnh hưởng, tuy nhiên trái ngược với crypto thì nhiều cá voi NFT vẫn nắm giữ dài hạn và tin tưởng vào sự hồi phục trong tương lai gần. 

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr