Thẩm phán Hoa Kỳ chấp thuận kháng cáo tạm thời của SEC về vụ kiện Ripple

Phóng viên Eleanor Terrett của FoxBusiness đã tweet rằng thẩm phán liên bang Hoa Kỳ Torres đã chấp thuận yêu cầu của SEC để cho phép họ nộp đơn kháng cáo liên ngành về vụ Ripple. Điều đáng chú ý là Torres chỉ chấp thuận yêu cầu nộp đơn, SEC phải trình bày một trường hợp được ghi chép đầy đủ cho Vòng thứ hai và Ripple cũng sẽ có cơ hội phản đối kháng cáo, sẽ được Vòng thứ hai xem xét.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr