Testnet của BabyDoge Swap mở vào tuần sau

Một bản testnet của BabyDoge Swap sẽ bắt đầu vào tuần sau, đây sẽ là giao thức swap đầu tiên của dự án này.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr