Tên miền NFTs.com được bán với giá 15 triệu đô la

Người mua và người bán không công khai danh tính. Tên miền NFTs.com được đăng ký tại GoDaddy. Giao dịch được trung gian bởi Domainer và GoDaddy.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr