― Advertisement ―

spot_img

Phân tích kỹ thuật altcoin

Học phân tích kỹ thuật

t2

4H Ethereum SMC Chart Update 23/07/2024

ETH hiện đang giao dịch ở mức 3.476. Mục tiêu chốt lời 3.600 – 3.700Lưu ý: Đây không phải là lời khuyên đầu tư

4h Bitcoin SMC Chart Update 23/07/2024

BTC hiện đang giao dịch ở mức 67.400. Mục tiêu chốt lời 69.000 – 70.000Lưu ý: Đây không phải là lời khuyên đầu tư

4H Ethereum SMC Chart Update 22/07/2024

ETH giảm xuống mức 3.420 sau tin tức Biden rút lui khỏi cuộc bầu cử, hiện đang giao dịch ở mức 3.514. Chờ mua...