Spark triển khai thanh khoản Dai 100 triệu USD với Morpho Blue

Giao thức cho vay Spark của MakerDAO đã triển khai 100 triệu USD thanh khoản Dai mới thông qua Morpho Blue. Theo thông tin, số tiền này sẽ được phân bổ cho thị trường sUSDe/Dai và USDe/Dai trên Morpho Blue.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr