“Sói già” đầu tư Phố Wall ví tiền điện tử giống như các cổ phiếu penny

Nhà môi giới chứng khoán kỳ cựu Jordan Belfort ví tiền điện tử giống như khi đầu tư vào các cổ phiếu penny, tức là đầu tư sớm vào các công ty có vốn hóa thấp để mong mang lại lợi nhuận lớn. Tuy nhiên mức độ rủi ro đi kèm khá cao.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr