Số lượng lệnh short bị thanh lý trong 24H qua là hơn 160 triệu đô la

Khi giá BTC vượt mốc 22.000 đô la và ETH vượt 1.400 đô la thì số lượng lệnh short bị thanh lý lên đến 160 triệu đô la.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr