Số lượng giày sáng tạo trong ứng dụng STEPN GO

Theo thông tin từ người đồng sáng lập STEPN GO, Yawn Rong, trong đợt “Hỏi đáp dành cho người đồng sáng lập” vòng 2, tổng số lượng giày sáng tạo trong ứng dụng STEPN GO sẽ khoảng 8.000 đôi.

Con số này được xác định dựa trên tổng số giày sáng tạo hiện có trong cả STEPN và STEPN GO, là 20.000 đôi. Sau khi trừ đi số lượng giày đã có trong STEPN, số lượng giày tối đa có thể tạo ra trong STEPN GO sẽ là 8.000 đôi.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr