Số lượng địa chỉ hoạt động hàng ngày Algorand đã vượt quá 54.000 và tổng số địa chỉ vượt quá 21 triệu

Dữ liệu IntotheBlock cho thấy Algorand có hơn 54.000 địa chỉ hoạt động hàng ngày, vượt qua Dogecoin(52.000) và Avalanche(48.000). Algorand hiện có hơn 21 triệu địa chỉ và đang tăng dần theo thời gian. Điều này cho thấy mạng ổn định và hoạt động. Ngoài ra, thời gian nắm giữ trung bình của token ALGO là gần 11 tháng.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr