SlowMist Cosine: Công cụ plug-in AI ComfyUI có rủi ro, người dùng nên thận trọng khi sử dụng

Người sáng lập SlowMist Yu Xian đã chuyển tiếp cảnh báo bảo mật của @op7418 trên nền tảng X, cảnh báo rằng một plug-in AI có tên ComfyUI chứa vi-rút và sẽ gửi mật khẩu trình duyệt, thông tin thẻ tín dụng và lịch sử duyệt web của người dùng cho hacker.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr