Scallop: Scallop Swap sẽ bị tạm dừng do vấn đề với RPC và Swap Router của đối tác

Giao thức cho vay sinh thái Sui Scallop thông báo rằng họ sẽ tạm thời dừng Scallop Swap do vấn đề với RPC và Swap Router của đối tác. Họ đang nỗ lực giải quyết vấn đề này và sẽ đưa ra thông báo cập nhật sau khi vấn đề được giải quyết. Ngoài ra, các thông số trong nhóm CETUS của Scallop cũng sẽ được điều chỉnh.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr