Sàn giao dịch Hồng Kông bổ nhiệm Loong Pei-Fung làm Giám đốc tài sản kỹ thuật số

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX) đã thông báo hôm nay rằng Loong Pei Fung đã gia nhập nhóm với tư cách là Giám đốc điều hành và Trưởng bộ phận tài sản kỹ thuật số. Loong sẽ chịu trách nhiệm dẫn dắt sự phát triển của hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số trên thị trường HKEX, bao gồm việc giới thiệu các sản phẩm tài sản kỹ thuật số và thiết lập cơ sở hạ tầng kỹ thuật số mạnh mẽ. Anh ấy sẽ báo cáo với Su Yingying, người đứng đầu bộ phận kinh doanh tiền tệ và lãi suất cố định mới nổi của tập đoàn, và sẽ kế nhiệm Wei Anjun, người sẽ rời đi vào tháng Bảy.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr