Samsung Electronics sẽ ra mắt TV thông minh có thể giao dịch NFT

Samsung Electronics sẽ ra mắt một chiếc TV thông minh có khả năng giao dịch và hiển thị NFT trong nửa đầu năm tới. Các phương thức khác nhau như tài sản ảo (tiền điện tử) được nghiên cứu làm phương tiện thanh toán.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr