Rune DOGS·DAO·MEMECOIN đạt 4,51 BTC phí đúc tiền trong 6 giờ qua

Theo Ord.io, trong 6 giờ qua, phí đúc tiền rune DOGS·DAO·MEMECOIN đã đạt 4,51 BTC (tương đương 304.871 USD). Tiến độ đúc hiện tại là 28,3%. Với tốc độ hiện tại, dự kiến việc đúc sẽ hoàn thành trong khoảng 17 giờ tới.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr