RootData: 767,2 ETH được chuyển từ Bybit sang ví không xác định, trị giá 2,321 triệu USD

Theo giám sát của nền tảng dữ liệu tài sản Web3 RootData, vào lúc 09:06 giờ Bắc Kinh hôm nay, 767,2 ETH đã được chuyển từ Bybit sang một ví không xác định, trị giá 2,321 triệu USD.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr