Ripple CTO: Thảo luận tích cực với các ngân hàng và tổ chức tài chính lớn để khuyến khích ra mắt stablecoin chất lượng cao

Giám đốc Công nghệ của Ripple, David Schwartz, đã phát biểu tại sự kiện rằng ODL (Thanh khoản theo yêu cầu) hiện không sử dụng các sàn giao dịch phi tập trung (DEX). Tuy nhiên, các cuộc điều tra đang diễn ra về việc kết hợp dịch vụ DEX vào ODL có thể cho phép giao dịch với các nhà tạo lập thị trường tự động (AMM). Schwartz giải thích chi tiết về khả năng của Prisma. Prisma có thể tối ưu hóa việc sử dụng thanh khoản bằng cách chia các giao dịch lớn thành các giao dịch nhỏ hơn, dễ quản lý hơn. Cách tiếp cận này có thể liên quan đến việc dàn trải các giao dịch theo thời gian, điều này sẽ làm tăng nhẹ rủi ro biến động nhưng giảm chi phí. Mặc dù đã có những nỗ lực phối hợp để tích hợp việc sử dụng DEX vào ODL nhưng điều này vẫn chưa được thực hiện. Schwartz lưu ý rằng yếu tố quan trọng giúp việc tích hợp như vậy trở nên thực tế là sự sẵn có của các loại tiền ổn định mạnh, chẳng hạn như đồng đô la hoặc đồng euro ổn định. Ông chỉ ra rằng hiện tại những stablecoin này vẫn còn tương đối khan hiếm, nhưng sự phát triển trong tương lai đầy hứa hẹn. Đồng thời, Schwartz đề cập rằng vụ kiện của SEC cuối cùng đã giết chết tiến trình tích hợp việc sử dụng stablecoin và DEX vào ODL. Tuy nhiên, Schwartz làm rõ rằng Ripple đang tích cực thảo luận với các ngân hàng và tổ chức tài chính lớn để khuyến khích ra mắt các loại tiền ổn định cao cấp.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights