Quyền truy cập sớm vào mainnet Cyber đã mở

Dự án xã hội L2 Cyber đã thông báo trên X rằng chương trình trải nghiệm sớm cho Cyber Mainnet Staking đã chính thức bắt đầu. Người tham gia có hai lựa chọn:

  1. Tham gia trải nghiệm sớm để nhận thêm phần thưởng: Người dùng có thể chọn tham gia trải nghiệm sớm để nhận thêm phần thưởng CYBER.
  2. Không thực hiện hành động nào và nhận phần thưởng vào ngày 8 tháng 6: Người dùng có thể chọn không thực hiện bất kỳ hành động nào và vẫn sẽ nhận được phần thưởng CYBER vào ngày 8 tháng 6.

Cửa sổ trải nghiệm sớm sẽ mở cửa đến ngày 3 tháng 6. Vào ngày 8 tháng 6, khi Cyber Mainnet Staking chính thức ra mắt, 1 triệu token CYBER sẽ được phân phối cho những người tham gia staking hiện tại.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr