Quỹ phòng hộ vẫn thận trọng, nắm giữ vị thế bán ròng hợp đồng tương lai Bitcoin và Ethereum

Theo một báo cáo gần đây của Kaiko, các quỹ phòng hộ hiện đang nắm giữ vị thế bán ròng đối với hợp đồng tương lai Bitcoin và Ethereum. Điều này cho thấy họ đang có lập trường thận trọng trong bối cảnh thị trường biến động mạnh và hoạt động giao dịch đầu cơ cao.

Báo cáo của Kaiko chỉ ra:

  • Vị thế bán ròng: Quỹ phòng hộ đang đặt cược rằng giá Bitcoin và Ethereum sẽ giảm trong tương lai.
  • Lập trường thận trọng: Tâm lý chung của các quỹ phòng hộ là thận trọng do thị trường biến động mạnh.
  • Hoạt động giao dịch đầu cơ: Hoạt động giao dịch trên thị trường phái sinh đang diễn ra sôi nổi, với các nhà đầu tư sử dụng hợp đồng tương lai để phòng ngừa rủi ro và đặt cược giá.
  • Tỷ lệ tài trợ cao: Tỷ lệ tài trợ cao cho thấy thị trường đang ở trạng thái quá nóng, với việc các nhà đầu cơ sẵn sàng trả phí cao để duy trì vị thế mua.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr