Pyth triển khai chương trình Tài trợ hệ sinh thái Pyth để trao tiền thưởng cho các nhà nghiên cứu và nhà phát triển

Pyth đã công bố triển khai chương trình Tài trợ Hệ sinh thái Pyth trên nền tảng X, chương trình này có kế hoạch cấp tiền thưởng cho các nhà nghiên cứu và nhà phát triển. Tiền thưởng được cung cấp thông qua nền tảng Superteam và bao gồm việc thêm phương pháp phân tích giá cơ sở Python trong hợp đồng Aptos , tạo bảng điều khiển cho việc sử dụng EVM, Sui và Python trên Aptos , v.v.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr