ProShares gửi tài liệu 19b-4 tới US SEC để triển khai đánh giá ETF spot Ethereum

Nhà cung cấp ETF ProShares đã gửi tài liệu 19b-4 tới Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) để bắt đầu đánh giá ETF spot Ethereum , đồng thời lên kế hoạch niêm yết và giao dịch ETF giao spot Ethereum trên Sàn giao dịch New York. Trao đổi .

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr