Powell: Sẽ thận trọng quyết định có nên tăng lãi suất lần nữa hay không

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell cho biết ông sẽ thận trọng quyết định xem có nên tăng lãi suất lần nữa hay không. Chính sách hạn chế sẽ được áp dụng cho đến khi lạm phát chậm lại một cách bền vững.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr