Phó Thống đốc RBI: Stablecoin đặt ra mối đe dọa hiện hữu đối với chủ quyền chính sách

Phó thống đốc Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ tuyên bố rằng stablecoin gây ra mối đe dọa hiện hữu đối với chủ quyền chính sách và chỉ hữu ích cho một số quốc gia. Trước những lo ngại về stablecoin, các loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) là một “giải pháp ổn định” tốt hơn cho mọi quốc gia. Stablecoin có lợi cho các nền kinh tế như Hoa Kỳ và Châu Âu, và stablecoin có thể được gắn với tiền tệ của các quốc gia này. Nhưng ở các quốc gia như Ấn Độ, chúng có khả năng thay thế việc sử dụng đồng rupee trong nền kinh tế địa phương, một phần nhờ vào lợi nhuận mà chính phủ kiếm được từ việc phát hành tiền tệ cho người chơi tư nhân.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr