Phí giao dịch front-end Uniswap vượt 38 triệu USD, tăng trưởng 3 triệu USD trong tuần qua

Dữ liệu DefiLlama cho thấy tính đến ngày 9 tháng 6, phí giao dịch front-end Uniswap đã vượt quá 38 triệu USD, tăng trưởng 3 triệu USD trong tuần qua.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr