Phí gas mạng Arbitrum giảm xuống còn 0,13 USD cho mỗi giao dịch

Dữ liệu của L2Fees cho thấy phí gas trung bình hiện tại cho mỗi giao dịch trên mạng Arbitrum là khoảng 0,13 USD và phí gas để gửi ETH trên mạng Arbitrum là khoảng 0,08 USD.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr