Phần trăm USDC nắm giữ bởi 1% ví hàng đầu giảm mạnh

Theo dữ liệu của Glassnode thì phần trăm USDC nắm giữ bởi 1% ví hàng đầu giảm xuống mức thấp nhất trong 22 tháng, trong khi khối lượng giao dịch trung bình trong 7 ngày tăng cao nhất từ trước đến nay.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr