― Advertisement ―

spot_img

Phân tích kỹ thuật altcoin

Học phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật giá dầu biểu đồ ngày, hướng tới 110$

Giá dầu ở khung biểu đồ 4h đã có dấu hiệu tăng, biểu đồ ngày giá dầu có vẻ đang bắt đầu một chu kỳ tăng dài của sóng 3, ở con sóng này giá dấu có thể hướng tới vùng 110$.

Mùa đông đang tới gần, nhu cầu dùng năng lượng tăng hơn cộng với địa chính trị hậu thuẫn nhu cầu đầu cơ dự trữ dầu trong tương lai.

4h Ethereum SMC Chart Update 27/05/2024

ETH hiện đang giao dịch ở mức 3.923 USD. Chốt lời ở giá hiện tại hoặc 4.100 – ATHLưu ý: Đây không phải là lời...

4h Ethereum SMC Chart Update 25/05/2024

ETH hiện đang giao dịch ở mức 3.737 USD. Mua vào ở 3.750 - 3.650. Mục tiêu chốt lời ở 3.950 - 4.100 -...

4h Bitcoin SMC Chart Update 24/05/2024

BTC đã chạm hỗ trợ 67.000 - 66.000, hiện đang giao dịch ở mức 68.000. Mục tiêu chốt lời 72.000 – 73.000 – ATHLưu ý:...