Phân tích kỹ thuật giá dầu biểu đồ ngày, hướng tới 110$

Giá dầu ở khung biểu đồ 4h đã có dấu hiệu tăng, biểu đồ ngày giá dầu có vẻ đang bắt đầu một chu kỳ tăng dài của sóng 3, ở con sóng này giá dấu có thể hướng tới vùng 110$.

Mùa đông đang tới gần, nhu cầu dùng năng lượng tăng hơn cộng với địa chính trị hậu thuẫn nhu cầu đầu cơ dự trữ dầu trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Đọc nhiều nhất