PeckShield: Ví Bitcoin lớn thứ năm chứa 94.643 BTC có thể do chính phủ Hoa Kỳ kiểm soát

Theo giám sát của PeckShield, ví Bitcoin lớn thứ năm nắm giữ 94.643 BTC (hiện trị giá khoảng 2,46 tỷ đô la Mỹ), được cho là nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ Hoa Kỳ. Các địa chỉ bị tịch thu có liên quan trực tiếp đến vụ hack Bitfinex năm 2016. Vào ngày 1 tháng 2 năm 2022, 1CGA4 đã chuyển khoảng 567,5 BTC (trị giá khoảng 21,88 triệu USD vào thời điểm đó) đến địa chỉ thu giữ.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights