PeckShield: Địa chỉ bắt đầu bằng 0xc2e7 lại bị lừa đảo tấn công, mất gần 1 triệu USDT

Theo PeckShield, địa chỉ bắt đầu bằng 0xc2e7 lại bị nghi ngờ là một cuộc tấn công lừa đảo, làm mất 998.000 USDT. Địa chỉ của nạn nhân đã phê duyệt số USDT không giới hạn cho địa chỉ lừa đảo bắt đầu bằng 0x0CeC vào tháng 2. Địa chỉ của nạn nhân đã bị lừa đảo khoảng một tháng trước đây là 1,1 triệu USDT.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr