PayPal sẽ ra mắt một trung tâm tiền điện tử cho những người dùng cụ thể, cho phép họ thực hiện các giao dịch tiền điện tử

PayPal đã cập nhật các điều khoản và điều kiện của mình sau khi tung ra stablecoin PayPal USD (PYUSD), ra mắt một trung tâm tiền điện tử: một tính năng cho phép người dùng giữ Bitcoin và tương tác với Bitcoin.
Theo công ty, dịch vụ này sẽ cho phép mua và bán tiền điện tử. Ngoài ra, nó sẽ tạo điều kiện thanh toán mua hàng qua PayPal bằng cách sử dụng tiền được lưu trữ sau khi bán tiền điện tử.
Không phải tất cả người dùng PayPal đều có thể khám phá tính năng mới này vì công ty sẽ xác định quyền truy cập của họ trên cơ sở cá nhân. Đầu tiên, để đủ điều kiện sử dụng Crypto Center, người dùng PayPal phải “có tài khoản PayPal cá nhân và số dư tài khoản ở trạng thái tốt.” Ngoài ra, PayPal sẽ xác minh thông tin nhận dạng cần thiết do người dùng cung cấp, bao gồm tên, địa chỉ thực, ngày sinh và mã số thuế. Khi tính năng này ra mắt, Trung tâm tiền điện tử sẽ được liên kết trực tiếp với tài khoản PayPal của người dùng và có thể được truy cập bằng thông tin xác thực hiện có.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights