PancakeSwap đốt hơn 1,25 triệu CAKE trong tháng 5, làm giảm lượng cung ứng khoảng 228.000.

PancakeSwap đã đưa ra một tuyên bố cho biết tính đến ngày 5 tháng 6, PancakeSwap đã đốt thành công 0,059% tổng lượng cung ứng token CAKE trong tháng 5. Tổng lượng cung ứng CAKE đã giảm trong 9 tháng liên tiếp. Tổng cộng có 1.022.532 CAKE đúc và 1.251.083 CAKE đốt trong tháng 5; số đúc ròng là -228.551, cho thấy rằng nhiều token CAKE token đốt hơn là đúc trong tháng.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr