Pakistan dự định cấm các dịch vụ trực tuyến liên quan đến tiền điện tử

Theo Bitcoin.com, Bộ trưởng Tài chính Nhà nước Pakistan Aisha Ghaus Pasha đã tiết lộ tại một cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Tài chính và Doanh thu Thượng viện rằng Ngân hàng Nhà nước Pakistan (SBP) và Bộ Công nghệ Thông tin đã bắt đầu làm việc về việc cấm tiền điện tử và tiền điện tử sẽ không bao giờ được sử dụng trên thế giới. Được hợp pháp hóa ở Pakistan. Pakistan dự định cấm các dịch vụ trực tuyến liên quan đến tiền điện tử.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights