Outlook toàn cầu của IMF cho thấy tin tiêu cực đối với tiền mã hóa

IMF đã dự báo tăng trưởng kinh tế sẽ chậm lại từ 6,1% năm ngoái xuống còn 3,2% vào năm 2022, một số người tin rằng sẽ có những hậu quả tiêu cực đối với tiền mã hóa.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr