OpenSea Pro ra mắt chức năng mới tab “Ví nông dân”

OpenSeaPro đã ra mắt nhãn “FarmerWallet” tính năng mới, nhãn này sẽ đánh dấu ví nào thuộc về người dùng “Farmer” đặt giá thầu và đặt giá thầu, đồng thời cung cấp các chức năng phân tích dữ liệu có liên quan, có thể hiển thị những người nắm giữ tiến hành các hoạt động mua và bán nhanh chóng thông qua đặt giá thầu. Tỷ lệ phần trăm , những người dùng khác cũng sẽ có thể nhanh chóng xem trước các hoạt động và khoảng không quảng cáo của “FarmerWallet” để đặt giá thầu NFT.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr