OKX lần đầu tiên công bố Lộ trình sinh thái Bitcoin trên ví Web3

Vào ngày 16 tháng 5, theo thông báo chính thức của OKX, OKX lần đầu tiên công bố lộ trình sinh thái Bitcoin cho ví Web3. Theo lộ trình, ví OKXWeb3 sẽ được ra mắt trên thị trường giao dịch BRC-20 trong tuần này, hỗ trợ giao dịch mã thông báo BRC20, Hoán đổi và niêm yết chuỗi chéo, đồng thời sẽ hỗ trợ các dòng chữ Ordinals và đúc mã thông báo BRC-20 vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6. Các giao dịch NFT thông thường, v.v. Được biết, OKX là người sớm hỗ trợ và xây dựng hệ sinh thái Bitcoin. Nó đã hỗ trợ Bitcoin Lightning Network hai năm trước. Ví OKX Web3 cũng là ví đa chuỗi đầu tiên hỗ trợ Ordinals.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr