NOT chạm 0,0128 USDT, với mức tăng 29,81% trong 24 giờ

Theo thị trường Bitget , NOT chạm tới 0,0128 USDT trong một thời gian ngắn và hiện được niêm yết ở mức 0,0124 USDT, với mức tăng 29,81% trong 24 giờ.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr