Normie, dự án Meme trong hệ sinh thái Base bị hacker, đã thông báo ra mắt trở lại và có kế hoạch hoàn lại token 1: 1

Dự án meme sinh thái cơ sở Normie , đã bị hacker chính thức , đã thông báo về Chuỗi hoàn lại tiền Token, có thông tin cho rằng đợt hoàn tiền đầu tiên đã được phát hành. Số tiền hoàn lại cho vòng này là 600 ETH, tương đương khoảng 2,3 triệu USD. Thông tin cập nhật hơn sẽ được công bố sau.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr