Nhà Trắng đã thêm tiền điện tử vào danh sách mới nhất về các lĩnh vực công nghệ mới nổi cần quan tâm

Nhà Trắng đã đưa tiền điện tử vào danh sách mới nhất về các lĩnh vực công nghệ mới nổi cần quan tâm. Trong báo cáo mới nhất về các tiêu chuẩn an ninh quốc gia, nhóm của Tổng thống Biden đã liệt kê các bộ phận của ngành công nghệ sẽ “ưu tiên” phát triển các tiêu chuẩn. Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố rằng chiến lược này nhằm củng cố nền tảng của Hoa Kỳ để bảo vệ công nghệ tiêu dùng của Hoa Kỳ, cũng như vai trò lãnh đạo và khả năng cạnh tranh của Hoa Kỳ trong việc thiết lập các tiêu chuẩn quốc tế. 

Tuyên bố nói thêm rằng việc có một tiêu chuẩn chung đảm bảo rằng công nghệ vẫn nhất quán về mặt bảo mật. Theo báo cáo, chính phủ liên bang cho biết họ sẽ tập trung vào cơ sở hạ tầng nhận dạng kỹ thuật số và công nghệ sổ cái phân tán, có tác động ngày càng tăng đối với một loạt các lĩnh vực kinh tế quan trọng. Danh sách này cũng bao gồm công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo và chất bán dẫn.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr