Nhà phát triển chính của Shiba Inu: Shibarium sẽ mở cửa trở lại vào thứ Hai tới

Theo tin tức vào ngày 20 tháng 8, Shytoshi Kusama, nhà phát triển chính của ShibaInu, cho biết nhóm đã tăng cường các biện pháp bảo mật vào ngày hôm nay và bắt đầu thử nghiệm chuyên sâu. Shibarium hiện đang ở chế độ riêng tư và đã có thể tạo khối bình thường. Ngày mai, nhóm sẽ tiếp tục mở rộng và thử nghiệm, đồng thời mạng Shibarium có kế hoạch mở cửa trở lại cho công chúng vào thứ Hai tới.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights