Nhà phân tích ETF của Bloomberg nâng xác suất Bitcoin giao ngay ETF vượt qua trong năm nay lên 75%

Theo tin tức ngày 30 tháng 8, nhà phân tích cấp cao của Bloomberg, Eric Balchunas, đã viết rằng nhà phân tích James Seyffart và tôi đã tăng xác suất ra mắt quỹ ETF trên nền tảng giao dịch giao ngay Bitcoin (ETF) trong năm nay lên 75% (tăng lên 95% vào năm nay). cuối năm 2024). Nhà phân tích kiện tụng cấp cao của Bloomberg, Elliott Z. Stein, cho biết mặc dù chúng tôi đã đưa chiến thắng của Grayscale vào dự đoán xác suất 65% trước đó nhưng tính nhất quán và tính quyết đoán của phán quyết này đã vượt quá mong đợi, khiến Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) có rất ít chỗ cho điều chỉnh về vấn đề này.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights