Nhà phân tích của Bloomberg: SEC sẽ trả lời BlackRock và Bitwise ETF vào ngày 1 tháng 9

Nhà phân tích Eric Balchunas của Bloomberg đã tweet rằng hai tuần sau hôm nay (ngày 1 tháng 9), SEC phải trả lời BlackRock và BitwiseETF, điều này có thể bị trì hoãn, nhưng đây là ngày có thể tiếp theo.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights