Người sáng lập Tianqiao Capital: Chúng tôi sẽ sẵn sàng cho SOL ETF

Anthony Scaramucci, người sáng lập và đối tác quản lý của Skybridge Capital, cho biết trên nền tảng X: “Chúng tôi sẽ sẵn sàng cho SOL ETF”.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr