Người sáng lập Polygon: POL là một sự đổi mới lớn trong lĩnh vực tái thế chấp

Vào ngày 29 tháng 8, người sáng lập Polygon Sandeep Nailwal cho biết trên nền tảng xã hội rằng POL là bản nâng cấp kỹ thuật quy mô lớn của MATIC, giúp nhận ra lợi ích của cam kết đa chuỗi mà không làm tăng rủi ro cam kết lại. Polygon2.0 có kế hoạch mở rộng hệ sinh thái Polygon từ một chuỗi đơn thành nhiều chuỗi L2 có thể tương tác. Ví dụ: PolygonPOS sẽ trở thành một trong những chuỗi L2. Mã thông báo POL được thiết kế để cho phép người xác thực đóng nhiều vai trò hơn và tham gia vào nhiều chuỗi hơn trong mạng Polygon. Những người nắm giữ POL có thể cầm cố POL tại trung tâm để xác minh bất kỳ chuỗi L2 nào và cũng có thể tham gia vào các công việc khác như tạo bằng chứng để thu được lợi nhuận cao hơn mà không cần phải chuyển nhượng lại tài sản cầm cố. POL có hai khía cạnh đổi mới trong tái thế chấp: 1. POL hỗ trợ đóng gói và tái cam kết để tránh phụ thuộc vào bên thứ ba 2. POL không chỉ có thể được sử dụng để đảm bảo an ninh cho chuỗi mà còn đảm bảo an ninh cho chuỗi Lớp Agg, DAC, v.v.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights