Người Dùng Mất 258.000 USD Do Sao Chép Sai Địa Chỉ Chuyển Tài Sản

Một người dùng đã mất 82,5 ETH (khoảng 258.000 USD) do sao chép sai địa chỉ bị nhiễm độc khi chuyển tài sản. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy địa chỉ sai do người dùng sao chép có phần đầu và phần cuối giống với địa chỉ chính xác.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr