Người dân Mỹ được phép gửi ý kiến đối với bộ luật của ông Biden về quản lý tiền mã hóa

Bộ Tài chính Mỹ sẽ thực hiện một cuộc trưng cầu dân ý về lệnh hành pháp được Tổng thống Biden ban hành quản lý tiền mã hóa. Ý kiến đóng góp của người dân sẽ là cơ sở quan trọng để các bên thống nhất những điều luật về tiền mã hóa.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr