Ngân hàng trung ương Hàn Quốc đưa ra định hướng tương lai cho hệ thống thanh toán CBDC

Ngân hàng Hàn Quốc (BOK) đã phát hành báo cáo hệ thống thanh toán và quyết toán. Báo cáo cho biết việc giám sát hệ thống đã được thực hiện thành công, đang chuẩn bị cho tương lai tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) và quy định về stablecoin đang được thảo luận rộng rãi. Theo các báo cáo, hệ thống thanh toán nhanh BOK-Wire sẽ được nâng cấp lên hệ thống thanh toán gộp theo thời gian thực (RTGS) và đã áp dụng tiêu chuẩn ISO20022, dự kiến ​​sẽ được triển khai vào năm 2028. Ngân hàng cũng sẽ tăng cường giám sát các dịch vụ thanh toán “công nghệ lớn” và tăng cường khả năng đối phó với “rủi ro hoạt động CNTT”. Báo cáo cho biết BOK tiếp tục chuẩn bị cho khả năng giới thiệu CBDC, bao gồm điều tra việc sử dụng hợp đồng thông minh, thanh toán ngoại tuyến giao tiếp trường gần và thanh toán xuyên biên giới. Ngân hàng đã kết nối 14 ngân hàng và Viện thanh toán bù trừ và viễn thông tài chính Hàn Quốc (KFTCI) với hệ thống CBDC mô phỏng của mình trong nửa cuối năm nay để xác minh chức năng của nó.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr