Ngân hàng trung ương Brazil bắt đầu thêm những người tham gia thử nghiệm CBDC vào nền tảng thực

Jinse Finance đã báo cáo rằng Ngân hàng Trung ương Brazil, BancoCentraldoBrasil, sẽ bắt đầu thêm những người tham gia thử nghiệm CBDC vào nền tảng thực kỹ thuật số vào khoảng giữa tháng 6 năm 2023. Ngân hàng Trung ương Brazil sẽ kiểm tra các tính năng về quyền riêng tư và có thể lập trình của nền tảng của mình thông qua một trường hợp sử dụng duy nhất, bao gồm chứng khoán công liên bang.thỏa thuận giao hàng và thanh toán. Như đã báo cáo trước đó, Ngân hàng Trung ương Brazil đã chọn 14 tổ chức được chọn để tham gia thí điểm thực tế kỹ thuật số CBDC của đất nước, bao gồm các ngân hàng tư nhân lớn tại địa phương như Bradesco, Nubank và Itaú Unibanco, cũng như ngân hàng công lớn nhất Brazil Bancodo Brasil và Sở giao dịch chứng khoán địa phương B3.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr