Một ví cá voi ETH hoạt động lại sau 3 năm

Hôm qua, ví 0x4bAf012726CB5EC7Dda57Bc2770798A38100C44d đã hoạt động trở lại sau 3 năm. Hơn 145.000 ETH được chuyển ra khỏi ví và đi tiêu thụ.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr